Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na ČERVENEC 2020


Kozoroh: Milí kozorozi stejně jako já, opět dávám první horoskopy pro nás. V měsíci červenci více odpočívejte, věnujte se sami sobě a nabírejte síly na další období. Ukazuje se v tomto měsíci pomalý a zdlouhavý vývoj. Nechejte věcem dostatek času k pozvolnému vývoji. Je čas k vyzrávání situace, nic neuspěchejte. Zbytečně by docházelo ke ztrátám trpělivosti. Dejte si pozor na případné zklamání z brzkého výsledku. Je šance uspět, ale tvrdou prací, pílí a trpělivostí. Dejte si pozor, aby strach neovládal Vaši komunikaci. Nebojte se vyjádřit své pocity nebo názory a buďte hlavně sami sebou. Pozor na lpění na tom, co už "odkvetlo".
Vodnář: Červenec je pro Vás milí vodnáři ve znamení zábavy, radosti. Projeví se Vaše snaha žít příjemný život. Budete mít pocity naplnění a spokojenosti. Taktéž se dostaví dobrý pocit ze života. Může dojít k duševnímu zotavení se, pokud se Vám podaří dohledat vlivy z minulosti, které Vám způsobily pocity smutku (dětství, rodinné programy a jiné vlivy). V práci se projeví Vaše velká tvůrčí síla. Budete mít radost z práce, přijdou potěšitelné úkoly. Jen se nevracejte myšlenkami do minulosti na staré "dobré" časy. Zaměřte se na cílevědomost a co chcete dělat dále. Budete mít i radost z komunikace, jen si dejte pozor na povrchnost a přehlížení určité skutečnosti.
Ryby: Měsíc červenec Vám přináší milé rybičky úspěch, radost, štěstí. Budete mít šance prosadit se. Můžete dojít k vítězství. Projeví se Vaše mužská energie. Budete mít radost ze života, projeví se Vaše síla, vitalita, zdraví, pochopení, sláva. Budete mít pevně definované vztahy s druhými. Vaše komunikace bude přímá, otevřená, nekomplikovaná. Sebevědomě usilujte o vrchol a vysoký cíl. Žijte v životě to, co je skutečně Vaše a ne role a představy o tom, jak by se mělo. Dejte si pozor na lehkomyslné přeceňování sebe samých. Ve vztazích může dojít k vzájemnému hýčkání, vzájemné velkorysosti.
Beran: V červenci se mi u Vás beránci ukazuje nečekaný vývoj událostí a to ve Váš prospěch. Je možný nový začátek, přijde překvapivá změna a štěstí. Přijde pravý čas na realizaci plánů. V práci vše půjde hladce pozitivním způsobem. Budete osudem vedeni a budete mít šanci najít si své pravé poslání skrze práci. Případné změny udělejte včas, jinak bude osudem k nim donuceni. Přijímejte s pokorou to, co Vám vstoupí do života. Pokud se Vám ve vztahu nedaří, budete mít šanci pochopit a rozeznat, v čem tkví lekce s partnerem. Vaše komunikace s okolím bude nenucená a bezproblémová.
Býk: Měsíc červenec bude pro Vás milí býčci ve znamení toho, co jste zaseli - to také sklidíte. Přijde stabilita. Převezmete zodpovědnost za svůj život a za své činy. Dostanete od života jen to, co jste vyslali, to se Vám vrátí zpět (dobré či zlé). Bude nastolena naprostá spravedlnost osudu. Můžete mít pocity křivdy, ale vše je jen Váš zkreslený pohled na situaci. Dejte si pozor na případné iluze. V práci bude třeba upřesnit si své profesní cíle. Budete mít dobrý úsudek, vyrovnané bilance, přijdou férové smlouvy a dohody. Co zasejete, to sklidíte. Jen si dejte pozor na své jednání. Pokud by bylo založen na klamání okolí i sami sebe, na nepoctivých praktikách, tak ztroskotáte.
Blíženci: V tomto měsíci červenci milí blíženci se raději věnujte sami sobě. Dělejte si radost a pečujte o sebe. Budou k Vám totiž přicházet pokušení, závislosti. Projeví se Vaše slabá vůle. Dejte si pozor na lpění, ulpění v materiál-nu, smyslnost, přílišnou náruživost. Přijdou k Vám zkoušky osudu. Dejte si pozor na případnou nebezpečnou sexualitu, podvody. V práci si dejte pozor na zakázané aktivity se zákonem, intriky, korupce, machinace, temné obchody (drogy, zbraně, práce načerno, neplacení daní a jiné). Může k Vám přijít lákavá nabídka, ale nečestná. Můžete si dobře vydělat, ale podvodem, což není pro Vás vhodné.
Rak: Milí ráčci, měsíc červenec bude pro Vás ve znamení intuice, předtuchy, vize, skryté ženské síly. Projeví se Vaše moudrost, trpělivost. V práci dojde k trpělivému plnění úkolů. Při rozhodování je pro Vás vhodné naslouchat intuici, pocitům, jinak hrozí náladovost, nebo stálá změna názorů. Pokud jde o práci: "To co děláte, cítíte, že je toto pravé poslání?", pokud ne, změňte svůj obor nebo práci. Budete mít šanci potkat osudový vztah, osudového partnera, budete-li chtít. Používejte v komunikaci s ostatními vnitřní intuici a to, jaké pocity z jednání s ostatními máte a řiďte se podle toho. Máte dar zachytit i to, co nebylo vysloveno a jestli ostatní něco tají nebo lžou.
Lev: Milí lvíčci, v červenci se projeví Vaše otevřenost, odvaha, intuice, bezprostřednost, moudrost. Jen si dejte pozor na lehkomyslnost, bezmyšlenkovitost, naivitu, přílišné riskování, nezodpovědnost. V práci se ukazuje čekání na to, co se bude dít. Bude chybět konkrétní směr a cíl. Je možná tvůrčí pauza. Dojde k otevření se novým příležitostem a úkolům. Jen si dejte pozor na chaotické plány a nezodpovědnost. Ve vztazích budete srdeční, otevření, nenucení. Rozhodujete-li se mezi dvěma partnery, dejte si pozor na nerozhodnost "pro koho..". Ve vztahu k druhým budete přirození. Budete mít spontánní jednání. Může se projevit Vaše neotesanost, upřímnost.
Panna: V měsíci červenci se budete muset milé panny rozhodovat srdíčkem. Ukazuje se nutnost rozhodnutí mezi dvěmi možnostmi (práce, vztahy, svobod. života a jiné). Ukazují se srdečná jednání. V práci dojde k uzavírání smluv, ukazuje se dobrá spolupráce. Je možná nová práce, či zakázka, projekt. Přijdou nové kontakty a obchody. Je možná volba mezi zaměstnáním či podnikáním. Vaše komunikace bude láskyplná a srdečná. Otevřete se a poslouchejte své srdce a pocity a dle toho se rozhodujte. Dejte si pozor na polovičatost ve vztazích a na žárlivost. Bude nutno se začít zajímat o podstatu vzniku nemocí z psychosomatického hlediska a věnovat péči nejen fyzickému tělu, ale i duši.
Váhy: Milé váhy, měsíc červenec bude pro Vás ve znamení morálky, odvahy, podnikavosti, sebevědomí, radosti z rizika, ctižádosti. Může k Vám přijít dobrá zpráva či rada. Projeví se Vaše silná vůle, víra v sebe. Dojde k velkému zrání Vaší osobnosti. V práci budou věci a záležitosti v pohybu. Projeví se Vaše přesvědčivé a sebevědomé vystupování, podnikavost, silná motivace, organizační talent, angažovanost. Můžete dojít i k vedoucímu postavení. Je třeba zůstat dynamičtí. Jen si dejte pozor na pádlování proti "proudu". Vaše komunikace bude otevřená, přímá a přesvědčivá. Budete vědět, co chcete sdělit, a jak by věci podle Vás měly vypadat.
Štír: Milí štíři, měsíc červenec je pro Vás ve znamení harmonie. Budete mít šanci nalézt správnou míru a střed. Ukazuje se šance na vyléčení. Budete nacházet východiska ze zdánlivě neřešitelných situací. V práci se ukazuje klidné a vyrovnané řešení Vám zadaných úkolů, přátelské a harmonické ovzduší na pracovišti, dobrá spolupráce, a pokrok, rozpuštění rozporů a překážek. U nezadaných je šance - možnost nových potěšitelných vztahů. Projeví se jemné změny v komunikaci s ostatními. Možná se na ostatní začnete dívat jinýma očima, či změníte úhel pohledu na věc. Snažte se ze sebe vydat jen to nejlepší (lásku, optimismus, vcítění se.
Střelec: Milí střelci, měsíc červenec je pro Vás ve znamení nezávislosti, individuality, vnitřní síly, vlastních názorů. Nenechte si ovlivňovat Vaše rozhodnutí ostatními. Můžete pocítit váhání, nejistotu a strach. Bude se jednat o zkoušku Vaší sebedůvěry a rozhodnosti jít si odhodlaně za "svým". V práci se projeví Vaše nezávislost, samostatnost. Důvěřujte vlastním schopnostem. Budete mít novou půdu pod nohama, plnou vyhlídek. Jsou možné pocity ohrožení nařízenými + obchodními partnery + konkurencí. Překonejte nesmělost a překážky. Budete plně zakořeněni ve vlastní energii. Zůstaňte u svého názoru a postojů a nenechte se ovlivňovat.