Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na LISTOPAD 2019


Kozoroh: Milí kozorozi, nyní se Vám budou lidé i situace ukazovat v pravém světle. Máte šanci na nečekanou pomoc, pokud jste ochotni se vzdát zbytečných iluzí. Koncentrujte se na jediný realistický cíl. Dejte si pozor na přílišnou benevolenci k druhým, až to hraničí s překračováním hranic, jak u sebe sami, tak i vůči ostatním. Postavte se k věcem čelem a přijměte plnou zodpovědnost včetně následků. Pozor na případné potíže s pokožkou a pečujte o ledviny, játra a střeva. Je možné i malé finanční zlepšení či překvapení. Pečujte o sebe a hlavně odpočívejte.
Vodnář: Milí vodnáři, v tomto měsíci se hlavně soustřeďte sami na sebe. Dělejte si radost, buďte s lidmi, kteří Vás mají rádi, kupte si co mne rádi, mějte se rádi. Zřejmě k Vám přijde bolestná zkušenost a ukáže Vám, co pro Vás již není vhodné. A to proto, aby se uvolnilo místo pro vše vhodné. Jsou možné těžkosti v práci, konflikty se spolupracovníky+obchodními partnery+společníky. Snažte se předejít těmto potížím vstřícným přístupem. Je pro Vás vhodné přijmout svůj život a posbírat těžké zkušenosti a učit se z nich. Jen si dejte pozor na očekávání dle Vašich představ, vedlo by ke zklamání.
Ryby: Milé rybičky, v tomto měsíci bude nutnost rozhodnutí srdíčkem. Budete se rozhodovat mezi 2 možnosti (práce, vztahy, svobod. života). Ukazuje se srdečné jednání. Budete pociťovat touhu splynout duševně a citově s partnerem. U nezadaných je šance nalezení vysněného partnera. Otevřete se a poslouchejte své srdce a pocity a dle toho se rozhodujte. Pozor si dejte na polovičatost ve vztazích a na žárlivost. Bude nutno se začít zajímat o podstatu vzniku nemocí z psychosomatického hlediska a věnovat péči jen fyzickému tělu, ale i duši. Rovněž to platí i naopak.
Beran: V tomto měsíci se ukazuje u Vás slovní obratnost a dobrá výřečnost. Budete se rozhodovat rozumem a logikou. Budete mít dobrou koncentraci. Bude nutnost kompromisů. Buďte opatrní před vypočítavostí, lstivostí, cynismem. Je možný i spor. V práci se ukazuje odhodlání, koncentrace, šance uskutečnit své záměry a cíle, flexibilita. Jen si dejte pozor na přetížení a vypočítavost. Jste dobře obchodně nadáni. Budete mít šanci navázat užitečný kontakt. Budete mít dobré úspěchy v jednání se všemi. Ve vztahu se neřiďte pouze rozumem. Je šance dořešit neřešitelné zápletky ve vztahu.
Býk: U Vás milí býčci se ukazuje velký skok vpřed, vydání se svojí vlastní cestou, moc posadit se, přímá cesta vpřed, dominance a rozhodnost. V práci jsou možné nové projekty a cíle, skok dopředu, postup v práci, podnikání či kariéře. Přijdou pravá rozhodnutí, nové úkoly, schopnost prosadit se, předzvěst dobrého začátku nějaké nové dráhy, úspěch a vzestup. Je možnost i nového vztahu a seznámení, případně oživující impulzy v současném vztahu, velký skok ve vývoji vztahu vpřed. Jen si dejte pozor na příslušnou manipulaci a dominanci v chování. Nesnažte se druhé ovládat a manipulovat s nimi.
Blíženci: V tomto měsíci si spíše hleďte sami sebe. Ukazuje se zablokovaný vývoj, potíže s autoritami okolo sebe (rodič, nadřízení apod.). Možná budete mít pocit "svěrací kazajky". Věci Vám mohou přerůstat přes hlavu. Hlavně si dejte pozor na uzavření se do sebe a tzv. "ledové srdce". Proto si hlavně obraťte svou pozornost vůči sobě a dělejte si každý den byť malou radost. A snažte se myslet na pozitivní věci. Na co myslíte, tam posíláte svou energii a dané situace se budou aktivovat. Naučte se rozeznat vlastní hranice a zodpovědné jednání. hlavně si dejte pozor na manipulaci a dominanci, netolerantnost. Zase bude lépe. :)
Rak: V listopadu se ukazuje nutné rozhodnout se, vyjasnit si svá stanoviska. Budete řešit spory, přijdou debaty, nové zkušenosti, odvaha, radost z rizika. Jen si dejte pozor na bezohlednost. V práci budete soutěžit konkurencí. Přijde profesní výzva, angažované jednání. Budete mít šanci objevit nový směr v povolání či podnikání. Ukazuje se změna jiným směrem. Jen si dejte pozor na případné vnitřní deprese a únavu ze "starého". S ostatními budete komunikovat jinak než-li dříve. Nebojte se změn, vydejte se novým směre, změňte svůj dosavadní pohled a situace, rozhodněte se.
Lev: V listopadu k Vám přijde předtucha, intuice, vize, projeví se skrytá ženská síla, moudrost, trpělivost. V práci se ukazuje trpělivé plnění úkolů. Při rozhodování naslouchejte své intuici, pocitům, jinak hrozí náladovost, nebo stálá změna názorů. Pokud jde o práci: "To co děláte, cítíte, že je toto pravé poslání?", pokud ne, změňte svůj obor nebo práci. Používejte v komunikaci s ostatními vnitřní intuici a to, jaké pocity z jednání s ostatními máte a řiďte se podle toho. Máte dar zachytit i to, co nebylo vysloveno a jestli ostatní něco tají nebo lžou. Jen si dejte pozor na přílišnou emocionalitu a propojte se se svou intuicí a pocity.
Panna: Ukazuje se u Vás v listopadu výzva k "boji", situace, kde si budete měřit své síly. Dojde k prozkoušení si svých vlastních schopností. Budete mít chuť útočit a překračovat hranice. Přijde výzva, soutěživost, blokovaná energie, a z toho těžkosti, potíže. V práci se objeví problém, který bude nutno zvládnout, ale je šance na jeho vyřešení. Ukazují se rozdílné obchodní zájmy, ctižádostivé angažování se. Budete si vybojovávat "nové území". Hlavně si dejte pozor na případné porušení smlouvy. Akceptujte, že máte potíže a ty se snažte řešit a netvařte se, že neexistují.
Váhy: Listopad Vám přináší rozvoj, intuici, starostlivost, péči, bezpečí, citový svět, plodnost, vitalitu, ctižádost, mateřskou lásku, ženskou energii, zrod nového. Jsou možné zisky v podnikání a práci. Ukazuje se hojnost ve finančních zdrojích, budete mít dobré šance pro rozvoj firmy. Projeví se Váš cit pro dobré obchody, nové pracovní podmínky, nová dráha, nový směr, nová práce. V komunikaci budete soucitní, budete umět vcítit se, poskytnout ostatním pohodlí, útěchu a péči. Jen si dejte pozor, abyste se nezabývali přílišným vcítěním se do druhých, až by Vás to stahovalo dolů.
Štír: V listopadu k Vám mohou přijít skutečné city a láska. Budete ochotni pomáhat druhým. Projeví se Vaše moudrost, dobré rady, schopnost vcítit se, soucit a starostlivost. Jsou možné nové začátky v práci. Projeví se šance na možnost vedoucího postavení, podnikatelské schopnosti a síla, nápady. Práce Vás bude bavit a budete do ní vkládat své srdce, nadšení a chuť. Ve vztazích budete otevření, ukazuje se sexuální vitalita, city, láska, vřelost, péče a starostlivost, srdečnost. Jen si dejte pozor na sentimentalitu, sklony k záletnosti. Bude třeba rovnováha ve vztahu. V komunikaci budete otevření.
Střelec: Vaše práce a činnost dosáhne určitého bodu a vrcholu. Dojde k dosažení cíle, ukazuje se radost z práce, správná volba práce či podnikání, úspěch a radost v práci. V některých případech je možný kontakt s cizinou. Budete v bodě, kdy si jasně budete uvědomovat, že ve Vašem způsobu komunikace s ostatními něco končí, či musí skončit. Přijměte, že jedna fáze Vašeho života již dosáhla určitého vrcholu a tudíž musí skončí. Přijměte to a otevřete se "novému". Jen si dejte pozor na hektickou podnikavost a povrchnost. Je zde varování před iluzí, že jste navždy u cíle.