Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na ČERVEN 2021


Kozoroh: Milí kozorozi v měsíci červnu se mi u Vás ukazuje slovní obratnost a dobrá výřečnost. Budete se rozhodovat rozumem a logikou. Projeví se Vaše dobrá koncentrace. Bude nutnost kompromisů. Buďte opatrní před vypočítavostí, lstivostí, cynismem. V práci ukážete své odhodlání, svou koncentraci. Budete mít šance uskutečnit své záměry a cíle. Projeví se Vaše flexibilita. Jen si dejte pozor na přetížení a vypočítavost. Jste dobře obchodně nadáni. Budete mít šance navázat užitečný kontakt. Ukazují se dobré úspěchy v jednání se všemi. Ujasněte si své záměry a cíle, myslete rozhodněji.
Vodnář: Měsíc červen Vám přináší zablokovaný vývoj. Můžete mít potíže s autoritami okolo sebe (rodič - nadřízený - a podobně). Zřejmě pocítíte strach ze života, budete mít pocit "svěrací kazajky". Jen si dejte. pozor na uzavření se do sebe a tzv. "ledové srdce". V práci může přijít silný stres a tlak, neúspěšný boj o uznání, strach z profesní budoucnosti, potíže s vedením. V práci se budete cítit stísněně a omezeni. Budˇ potlačujete sami sebe, anebo dovolujete druhým, aby Vás omezovali. Vyjádřete se, co Vám vadí. Naučte se rozeznat vlastní hranice a zodpovědné jednání. Pozor na manipulace a dominanci, netolerantnost a potlačenou agresi.
Ryby: Milé rybičky, zřejmě přijde nová situace po změně. Jsou možné překážky, hloubání, změna bude pokrokem. Dejte si pozor na případnou nejistotu, obavy, strach. Bude nutno se něčeho vzdát. Je možnost změny povolání či práce. Přijdou nové úkoly v práci. Jen si dejte pozor na strach a obavy ze změny. Nastoupí racionálnost, analyzování, přijdou inovační koncepty. Toto období přeje svobodným povoláním. V komunikaci se projeví Vaše rozvaha, klid, střízlivost, věcnost, jasnost. Jen si dejte pozor na bezduché a nadnesené koncepty v rozporu s realitou. Buďte opatrní ve finanční oblasti.
Beran: Milí beránci, měsíc červen Vám přináší pozitivní novinky, neobvyklé zprávy, nadšení, velkou chuť do života, radost ze života, nový začátek. Je možnost nového povolání, nové práce. Ukazuje se nadšení, dobré vyhlídky na práci, možnost začátku profesní kariéry. Přijdou nové návrhy a příležitosti. Je možnost nového místa, postup v práci. Vaše komunikace bude bezproblémová. Jen si dejte pozor na snadné a časté souhlasení s druhými. Uvolněte se nepřipouštějte si žádné starosti. Dejte si pozor na lehkomyslný a nepromyšlený návrh - neriskujte. Ohledně financí se držte zpátky.
Býk: Měsíc červen Vám milí býčci přináší iniciativu, nový rozvoj, nadšení, elán, příjemnou událost. Je i možnost vhodného odjezdu a rozloučení se. Budete mít šance na změnu místa. V práci budete ochotni k nasazení, ukazuje se zdravá radost z rizika, odvaha k samostatnosti, elán začít nové, nadšení. Jen si dejte pozor na zbrklost a netrpělivost, hrozily by Vám pak časté změny v práci. V komunikaci budete společenští a budete působit nadšeně. Dejte si pozor na to, abyste to nepřehnali prudkostí. Dejte si hlavně pozor na sobecké spontánní uspokojování chutí na úkor dlouhodobých cílů.
Blíženci: V tomto měsíci si blíženci dejte pozor na případný klam, iluze a nejasnosti, náruživost, podvod, slabosti a požitkářství. Máte šanci na nečekanou pomoc, ale jste-li ochotni se vzdát zbytečných nadějí a iluzí. Koncentrujte se na nějaký jediný realistický cíl. V práci si dejte pozor na intriky, nečisté a nečestné obchodování, chybné spekulace, workoholismus. Nestavte si vzdušné zámky. Pozor si dejte na nepoctivé chování. Ukazuje se možná přílišná upovídanost o ničem, přílišná benevolence k druhým, až to hraničí s překračováním hranic jak u sebe sami, tak i vůči ostatním. Postavte se k situacím čelem a přijměte veškerou zodpovědnost.
Rak: V červnu k Vám přijde štěstí, nečekané a velké příležitosti, radost, vnitřní bohatství, otevřenost, harmonie, mystérium lásky, spokojenost, všechny formy lásky (partnerské, milenecká, rodičovská, bezpodmínečná a podobně). Ukazují se konkrétní úspěchy. V práci budete mít šanci najít své pravé poslání, smysluplnou činnost, profesní naplnění, spokojenost na pracovišti. Ukazuje se úspěch v práci i na zdlouhavých projektech. V komunikaci budete sami sebou a budete mít tendence blýsknout se před druhými. Jen si dejte pozor na iluze, přílišné snílkovství, držte se reality.
Lev: V červnu se milí lvíčci věnujte raději sami sobě. Ukazuje se mi u Vás pomalý a zdlouhavý vývoj. Bude třeba nechat věcem dostatek času k pozvolnému vývoji. Bude čas k vyzráváním situace, nic neuspěchejte. Je možnost ztroskotání nevhodných projektů, ukazuje se varování před investicemi chybnými. Dejte si pozor na zklamání z brzkého výsledku. Je šance uspět, ale tvrdou prací, pílí a trpělivostí. Strach bude ovládat Vaši komunikaci. Nebojte se vyjádřit své pocity nebo názory a buďte sami sebou. Ovládá-li Vás strach, zkuste to změnit. Ráda Vám s tím pomohu a to i na dálku přes Vaši fotografii.
Panna: U Vás se mi milé panny ukazuje marnost, bezvýslednost, zbytečné mrhání časem, sebeklam, iluze, zbabělost. Pozor si dejte na případnou zákeřnost, podvádění. V práci si dejte pozor na neprůhledné obchody, lsti, intriky, machinace, podvody. V komunikaci se projeví neporozumění. Nenuťte se cokoliv vysvětlovat, bylo by to marné. Bude vhodné změnit způsob komunikace. Uvědomte si bezvýchodnost situace, ve které ztrácíte jen čas. Věnujte svůj čas nejvíce v tomto období sami sobě a mějte na mysli, že lásku sami k sobě Vám nedoplní ani maminka, partner či vlastní dítě. Ráda Vám vyčistím příčiny bloků ve Vašem žití.
Váhy: Váhy měsíc červen Vám přináší úspěch, jistotu, budete stavět na dobrém základě. Je možnost nárůstu jmění. Přijdou dobré obchody, finanční a rodinná jistota. Bude se jednat o období naplněné bohatstvím, jistotou a stabilitou. V práci se ukazují dobré obchody, úspěšná jednání, jistota, jistota pracovního místa, přijdou slibné projekty, dobrý plat, duševní či hmotný majetek. Vaše komunikace bude realistická a věcná o aktuálních věcech. Nic zbytečně nekomplikujte. Berte záležitosti tak jak jdou. Jen si dejte pozor na zbytečné hromadění materiálních hodnot.
Štír: Milí štíři, ukazují se mi u Vás nové začátky, síla, vůle, chuť do života v měsíci červnu. Projeví se Vaše odvaha, elán. Šance leží přímo ve Vás samých, využijte ji. V práci prokážete svou dynamickou energii. Přijdou podněty pro nový směr. Budete mít chuť do nových projektů, přijde šance osamostatnit se. Projeví se zdravý risk, seberealizace a motivace, ctižádost a nadšení. Přijde příležitost postupu. Za svým si půjdete dost ostře a důrazně. Je možné, že zbytečně moc mluvíte, ale ne to podstatné, tzn. se jen předvádíte. Máte velké množství energie, ale nehrňte před sebou ostatní lidi, neplýtvejte energií.
Střelec: Červen bude pro vás milí střelci ve znamení morálky, odvahy, podnikavosti, sebevědomí, radosti z rizika, ctižádosti. Přijde k Vám dobrá zpráva či rada. Přijde úspěch, silná vůle, víra v sebe, dojde k velkému zrání Vaší osobnosti. V práci budou věci a záležitosti v pohybu. Budete mít přesvědčivé a sebevědomé vystupování. Projeví se Vaše podnikavost, silná motivace, organizační talent, angažovanost. Je možnost i vedoucího postavení. Jen si dejte pozor na pádlování proti "proudu". Vaše komunikace bude otevřená, přímá a přesvědčivá. Budete vědět, co chcete sdělit a jak by věci podle Vás měly vypadat.