Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na Duben 2018


Kozoroh: V tomto měsíci dospějete k nutnosti rozhodnutí, rozhodnutí srdíčkem. Budete se rozhodovat mezi dvěmi možnosti ( práce, vztahy, svobod. života a jiné). Přijdou srdečná jednání. V práci dojde k uzavírání smluv. Ukazuje se nová práce, zakázky či projekty, nové kontakty a obchody. Je možná volba mezi zaměstnáním či podnikáním. Budete nuceni se něčeho či někoho vzdát, aby současný vztah vyzrál do kvality. Budete toužit splynout duševně a citově s partnerem. U nezadaných je šance nalezení vysněného partnera, budete se rozhodovat srdíčkem. Otevřete a poslouchejte své srdce a pocity a dle toho se rozhodujte. Pozor na polovičatost ve vztazích a na žárlivost.
Vodnář: Milí vodnáři přichází k Vám příhodná změna, šťastná náhoda, dobrý vývoj, projeví se Vaše chytrost. Peníze budou pracovat pro Vás. Bude třeba vytrvalosti. Cokoliv se bude dít, bude správné. V práci se ukazují lukrativní šance, úkoly, které se vyplatí, potěšitelné změny. Jsou možné zisky v podnikání, finanční štěstí, může přijít velmi úspěšný obchod. Budete mít možnost dostat žádané a výnosné místo. Budete mít pocit naplnění a spokojenosti. Ve všem, co v životě prožíváte hledejte pozitivní stránku. Pozor na promeškání nějakého materiálního zisku.
Ryby: Duben Vám přináší iniciativu, nový rozvoj, nadšení, elán, příjemnou událost. Bude možnost vhodného odjezdu a rozloučení se. Ukazuje se ochota k nasazení, zdravá radost z rizika, odvaha k samostatnosti, elán začít nové, nadšení. Jen si dejte pozor na zbrklost a netrpělivost, hrozily by Vám časté změny v práci. V komunikaci budete společenští a budete působit nadšeně. Dejte si pozor na to, abyste to nepřehnali s prudkostí. Pozor na sobecké spontánní uspokojování chutí na úkor dlouhodobých cílů. Pozor na impulsivnost, prchlivost.
Beran: Duben Vám přináší harmonii, šanci nalézt správnou míru a střed. Ukazuje se šance na vyléčení, nacházení východisek ze zdánlivě neřešitelných situací. V práci se nastoupí klidné a vyrovnané řešení Vám zadaných úkolů, přátelské a harmonické ovzduší na pracovišti, dobrá spolupráce, pokrok, rozpuštění rozporů a překážek. Jsou možné jemné změny v komunikaci s ostatními. Možná se na ostatní začnete dívat jinýma očima či změníte úhel pohledu na věc. Snažte se nyní ze sebe vydat jen to nejlepší a to k překonání případných rozporů a protikladů. Je nutnost zdravého životního stylu.
Býk: Milí býčci v tomto měsíci spíše odpočívejte a věnujte se sami sobě a dělejte si radost každý den a to byť maličkou. V dubnu se ukazuje pomalý a zdlouhavý vývoj. Nechte věcem dostatek času k pozvolnému vývoji. Nastane čas k vyzrávání situace, nic neuspěchávejte. V práci si dejte pozor na zklamání z brzkého výsledku. Je šance uspět, ale tvrdou prací, pílí a trpělivostí. Strach bude ovládat Vaši komunikaci. Nebojte se vyjádřit své pocity nebo názory a buďte sami sebou. Ovládá-li Vás strach, zkuste to změnit. Pozor na neúspěchy a lpění na tom, co už "odkvetlo". Může dojít k zlepšení finanční situace a zisků.
Blíženci: V tomto měsíci se projeví Vaše skutečné city a láska. Budete ochotni pomáhat druhým. Ukazuje se moudrost, dobré rady, schopnost vcítit se, soucit a starostlivost. V práci přijdou nové začátky, projeví se Vaše podnikatelské schopnosti a síla, nápady. Práce Vás bude bavit a budete do ní vkládat své srdce, nadšení a chuť. Ve vztazích si dejte pozor na sentimentalitu, sklony k záletnosti. Bude třeba rovnováha ve vztahu. Dejte najevo vše, co cítíte, nepotlačujte své pocity. Pozor na nerovnováhu v "braní a dávání", kde jeden příliš dává a druhý jen bere.
Rak: V tomto měsíci se projeví Vaše sebedůvěra, víra v budoucnost, příznivý průběh nějaké události. Bude nutné provést změny v životě. Budete hledat smysl života a pravdy. Ukazuje se hledání smysluplné práce a uspokojující činnosti. Práce je Vaším pravým posláním. Ukazuje se důvěra ve své schopnosti. Je vhodné sebevzdělávání se, absolvování kurzů a seminářů pro Váš osobní rozvoj. V komunikaci užíváte určité vzorce, které jsou převzaté z původní rodiny. Hledejte nové cesty a změny v životě skrze vyšší poznání a duchovno. Co se Vám nyní děje, je velká šance pochopit a poučit se z toho.
Lev: Tento měsíc bude pro Vás ve znamení bohatství nápadů, nezávislosti, pohotovosti v myšlení i jednání. Projeví se Vaše individualita. Dojde k řešení problémů pomocí rozumu. Rozum Vám pomůže na úkor citu k Vašemu vítězství. V práci se prokáže Vaše šikovnost při jednáních, suverenita. Budete pracovat hlavou a logickým myšlením. Jen si dejte pozor na otrávené prostředí a vypočítavost. Budete ochotni se něčemu novému naučit. Ukazuje se obratnost při vyjednávání a komunikaci. Dejte si pozor na vlastní nezávislost. Ve vztahu je vhodné raději více žít, než-li vztah jen probírat.
Panna: Duben bude pro Vás ve znamení aktivity, vůle, koncentrace, životní síly, síly prosadit se. Dojde k dosažení cílů. Projeví se Vaše silné charisma, dobrá koncentrace. Je třeba se chopit iniciativy. Ukazují se chytrá jednání, šance být nejlepší, předčit ostatní. Přijde k Vám šance na dobré příležitosti. Cokoliv se rozhodnete zahájit, máte šanci být úspěšní. Dojde ke zlepšení v práci a podnikání. Ve vztazích dobrá komunikace pomůže vyřešit potíže. Jen si dejte pozor na přílišnou výřečnost, kličkování, vynucování si "svého" nátlakem a cílenou manipulací. Dejte si pozor na zneužívání moci a manipulaci.
Váhy: Tento měsíc Vám přináší jistotu, bezpečí, pohodlí, stabilitu, spokojenost. Budete mít pocity nadbytku až nudy. Pozor na ustrnutí. Jsou možné pocity přesycenosti a plnosti z přemíry dobrého. V práci se ukazuje důvěrné klima. Obchody se budou dařit. Ukazuje se sehraný pracovní tým. Jen si dejte pozor na pokles motivace, otupení monotónní rutinou a na možný vzdor a uraženost, neboť těmito negativními pocity můžete přehlédnout příležitosti, které se Vám budou nabízet. Jsou možné překážky v lásce z rodiny či okolí. V komunikaci se ukazuje možné jednání, že narušujete hranice druhým anebo jednáte tak, jak si ostatní přejí.
Štír: V měsíci dubnu se mi u Vás ukazuje odvaha, vitalita, radost ze života, vášeň, tělesná síla a zdraví. Nepotlačujte své instinkty. V práci se projeví Vaše odvaha a podnikavost. Dojde k realizaci plánů, bude to pro Vás období tvořivosti. Přijde k Vám velká motivace, radost, úspěch, angažovanost, kreativita. Projeví se Vaše vášnivá energie. V komunikaci budete společenští. Budete vyzařovat velké množství energie. Ukazují se vášnivé a živé rozhovory. Jen si dejte pozor na dramatičnost a přehánění. Vložte veškerou svoji energii a pozornost do toho, co se děje a zkuste rozproudit události svým nadšením.
Střelec: Vaše práce a činnost milí střelci dosáhla určitého bodu a vrcholu. Došlo k dosažení určeného cíle. Ukazuje se radost z práce, správná volba práce či podnikání, úspěch a radost v práci. V některých případech kontakt s cizinou. V komunikaci jste v bodě, kdy si jasně uvědomujete, že ve Vašem způsobu komunikace s ostatními něco končí, či musí skončit. Přijměte, že jedna fáze Vašeho života již dosáhla určitého vrcholu. Přijměte to a otevřete se "novému". Pozor na hektickou podnikavost a povrchnost. Je zde varování před iluzí, že jste navždy u cíle.