Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na Červen 2018


Kozoroh: V tomto měsíci k Vám přichází dobrá nálada, harmonie, pozvání do společnosti. Budete mít šanci potkat novou lásku. Bude Vás obklopovat naděje, klidná a láskyplná atmosféra. V práci se ukazuje šance na dosažení kariéry. Budete mít dobré vztahy i náladu na pracovišti. Jsou možné obchodní cesty, může přijít i nová nabídka práce s přestěhováním se či častým cestováním. Dařit se bude zejména v umělecké činnosti a duševní činnosti, je-li Vaší pracovní profesí. To, co říkáte a slibujete, také realizujte. Přemýšlejte o tom, co opravdu cítíte a co chcete a jděte si za tím.
Vodnář: V červnu k Vám přichází naděje, sláva, úspěch. Budete mít štěstí ve všem. Ukazuje se moudrost, konec utrpení a neúspěchu. Jde k Vám šťastný osud. Vše dopadne dobře ve Váš prospěch. Je možné uzdravení, zdar a štěstí. V práci přijdou slibné a zdařilé projekty. Budete následovat své poslání, ukazuje se začátek slibné kariéry, jistota a důvěra v to, co budete dělat, inspirace. Je možnost začátku perspektivní dráhy. Veškerá jednání a obchodní styky budou úspěšné. Důvěřujte svému životu a všemu, co se Vám právě děje. Pozor na propadání do pesimismu a pochybností.
Ryby: Milé rybičky, přijde k Vám nový začátek, naděje, změna, šance na zlepšení. Dojde k uzavření minulosti a přijde nová fáze v životě. Je možné osvobození se od starostí a nepříjemných situací. Je možnost nové práce, nových pracovních podmínek. Bude třeba další vzdělávání se. Ukazuje se nová inspirace. Důležitá změna Vám přinese v budoucnu hlubší hlubší poznání. Objeví nové hledisko v komunikaci. Bude třeba vzdání se určitých návyků a zvyků v komunikaci s ostatními. Otevřete se novému vývoji a opatrně v něm pokračujte. Pozor si dejte na podceňování počátečních těžkostí a ulpění v materiál-nu. Vše řešte včas.
Beran: Otevře se Vám vnitřní víra. Něčím namáhavým jste prošli a máte čas na odpočinek. Ukazuje se důvěra, úspěch, vitalita, chuť podnikat. Je možný konec "tichého vztahu" či nějaké námahy anebo nepříznivých okolností. Projeví se upřímnost v práci i ke svému přesvědčení. Přijdou užitečné kontakty, mnohoslibná obchodní spojení, příznivé perspektivy, dobrý postup vpřed. Je možná podpora, finanční úspěch, vnitřní jistota, optimismus. V komunikaci se ukazuje upřímnost. Budete sami sebou. Budete mít důvěru k ostatním lidem. Zůstaňte opravdoví, ať se děje cokoliv.
Býk: Milí býci, přichází k Vám přirozený konec, rozloučení. Bude nutno opustit přežité nebo to, co nefunguje, a to proto, aby se uvolnilo místo pro něco nového. Může se jednat o konec "osvobozující, jindy konec bolestivý. Je možný konec ve vztahu, nebo začátek změny partnerského vztahu. Je možnost rozloučení s partnerem anebo se starým způsobem života, odumření citů. Cítíte-li, že vztah pro Vás již "odumřel", poděkujte v duchu partnerovi za hezké chvíle a rozlučte se sním. V komunikaci skončí něco, co již nemůže fungovat. Nechte věci a záležitosti dojít do konce a odejděte a vzdejte se toho, co je již přežité.
Blíženci: V tomto měsíci se projeví připoutanost. Budete tvořit hranice. Pozor na strnulost a lpění na partnerovi, majetku či názorech, manipulaci. Ukazuje se stabilita dosaženého. Budete mít přehnanou potřebu jistot. Dejte si pozor na strach ze změn, strnulost. V práci budete lpět na své pozici či jistotách. Projeví se strnulost postojů a názorů, které Vám mohou blokovat postup a vývoj vpřed. Myslení by Vás mohlo zavést do slepé uličky. Vytvářejte si řád ve své práci či podnikání. Budou nutné změny novým směrem. Přemýšlejte o připoutanosti a lpění ve svém životě, v které oblasti života se Vám to objevuje.
Rak: V tomto měsíci k Vám přijde výzva k "boji". Bude se jednat o situaci, kde si budete měřit své síly. Dojde k prozkoušení si svých vlastních schopností. Budete mít chuť útočit a překračovat hranice. Ukazuje se výzva, soutěživost, blokovaná energie. V práci přijde problém, který bude nutno zvládnout, ale je šance na jeho vyřešení. Jsou možné rozdílné obchodní zájmy. Projeví se ctižádostivé angažování se. Budete si "vybojovávat nové území". Jen si dejte pozor na případné porušení smlouvy. Akceptujte, že máte potíže a ty snažte řešit. Netvařte se, že neexistují.
Lev: Měsíc červen Vám přináší otevřenost, odvahu, intuici, bezprostřednost, moudrost. Jen si dejte pozor na lehkomyslnost, bezmyšlenkovitost, naivitu, přílišné riskování a nezodpovědnost. V práci se ukazuje čekání na to, co se bude dít. Dojde k otevření se novým příležitostem a úkolům. Jen si dejte pozor na chaotické plány a nezodpovědnost. Ve vztahu k druhým budete přirození a budete mít spontánní jednání. Snažte se žít v přítomnosti a věcem ponechte volný a přirozený průběh. Nesnažte se nic řídit ani řešit. Pozor na lenost, nezodpovědnost.
Panna: Milé panny, přichází k Vám vytrvalost, štěstí u finančních záležitostí, upřímnost a zodpovědnost. Budete mít smysl pro vše pevné a solidní a trvalé jsou možné hmatatelné výsledky. Jen si dejte pozor na lpění a tvrdohlavost. V práci je třeba důsledně pracovat směrem k vytyčenému cíli. Projeví se Vaše obchodní schopnosti. Přijde činnost, která se vyplatí. Je možné štěstí v peněžních záležitostech, dosáhnout na solidní a prospěšné obchody. Zkoušky+jednání+pohovory+podnikání budou mít trvalé a pozitivní výsledky. Máte si dát pozor na manipulaci v jednání - tak zvaně chci dosáhnout svého.
Váhy: Měsíc červen Vám milé váhy přináší úspěch, radost, štěstí. Budete mít šanci prosadit se. Ukazuje se vítězství, mužská energie, radost ze života, síla, vitalita, zdraví, pochopení. Je možný úspěch v práci, podnikání. Dojde k překonání potíží. Ukazuje se radost z práce, plány do budoucnosti, dobrá spolupráce, zdravé sebevědomí, kouzlo Vaší osobnosti pro přesvědčování druhých, cílevědomost. Budete mít pevné a definované vztahy s druhými. Komunikace bude upřimná, otevřená, nekomplikovaná. Sebevědomě usilujte o vrchol a vysoký cíl. Žijte v životě to, co je skutečně Vaše a ne role a představy o tom, jak by se mělo.
Štír: Tento měsíc Vám přináší hluboké city, tichou radost, sebedůvěru ve své pocity, hezké přátelství, lásku, volnost, nezávislost. Do budoucnosti se dívejte pozitivně. Budete mít šance v jakékoliv podobě. Projeví se dobrá intuice v pracovních aktivitách. Ukazuje se přátelské a srdečné ovzduší. Přijdou k Vám potěšitelné zprávy, příjemné změny. Bude to období spíše srdečnosti, lehkosti a zábavy. V komunikaci budete otevření a přátelští. Ukazuje se srdečnost, lehkost, bezproblémová a přímá komunikace. Ve vztahu může dojít k překonání žárlivosti. Ukazuje se příznivý vítr po období případných hádek a rozporů.
Střelec: V červnu se ukazuje nutnost rozhodnutí, rozhodnutí srdíčkem. Budete se rozhodovat mezi dvěmi možnostmi (práce, vztahy, svoboda života a jiné). Vaše jednání bude srdečné. V práci dojde k uzavírání smluv. Ukazuje s dobrá spolupráce, nová práce, či zakázky a projekty, nové kontakty a obchody. Je možná volba mezi zaměstnáním či podnikáním. Komunikace bude láskyplná a srdečná. Otevřete se a poslouchejte své srdce a pocity a dle toho se rozhodujte. Jen si dejte pozor na polovičatost ve vztazích a na žárlivost. Bude nutno se začít zajímat o podstatu vzniku nemocí z psychosomatického hlediska a věnovat péči nejen fyzickému tělu, ale i duši.