S láskou má svět naději

Poslední dobou se velmi ráda procházím naší Prahulkou a vnímám letmé láskyplné pohledy milenců. Tu sedí v kavárně, dívají si navzájem do očí. Žena něco povídá a muž ji jemně hladí nebo drží za ruce. Nebo jedou spolu po eskalátoru v nákupním středisku a muž jemně ženu poplácá po zadečku. Někteří spolu sedí ve vyhřívané zahrádce na Staroměstském náměstí. Většinou žena něco povídá a muž se ji jemně a láskyplně dotýká. Je to krásný pohled i pro nás kolemjdoucí, jelikož se jedná o opravdovou lásku a náklonnost.

Ale jsou i opačné situace. Za poslední dobu se mně pár mužů ptalo, jak je možné ovlivnit či učarovat ženu, která se jim líbí. Chtěli by získat její lásku a náklonnost. Ano je spousta možnosti, ale je to určitá forma manipulace, a tudíž to není vhodné. Taková žena pak nejedná dle své vůle, ale dle vůle někoho jiného. Určitě by se jim nelíbilo, kdyby je nějaká žena učarovala, aby zůstali s ní, i když by to z vlastní vůle sami nechtěli. Je proto lepší, aby pracovali sami na sobě. Dělali maximum proto, aby byli spokojeni a šťastni. Chodili na místa, která mají rádi, koupili si co mají rádi. Měli úctu k sobě i ostatním. Pak se budou cítit spokojeně a šťastně a přitáhnout k sobě spokojené a šťastné partnerky.

Pokud by tuto situaci nedokázali zvládnout sami, nabídla jsem jim Spiritual response therapy - SRT. Tato metoda pomáhá k odstranění každodenního stresu, pracovního přepětí, fobií a strachů. Zbavuje depresí a pomáhá odstranit jak její příčiny, tak i jejich důsledky. Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy, vymazává jakékoliv vzájemné negativní energie. Je to očista negativních programů ve vědomí, podvědomí, duši i těle člověka. Zbavuje člověka vnitřních zábran k sobě i jiným.

Po vyčištění se pak člověk vnitřně cítí klidnější a spokojenější. To z něj vyzařuje a tudíž k sobě přitahuje takové lidí i situace. A to je ta správná cesta. Nemáme právo chtít po druhých, aby se změnili, můžeme pracovat na sobě. Je důležité se mít rádi. Pravdou je, že jak se k sobě chováme my, tak se k nám chovají ostatní. Takže mějme se rádi a dělejme jen to, co je nám příjemné. Vždy čím více lásky, tím krásnější je svět.

Starší článek      Další článek